ín Laslappie van Mieliestronk

HIER is 'n voorbeeld van hoe inligting op bestaande bladsye op Meliestronk se webwerf en sy CD-ROM gebruik kan word om 'n heel nuwe taak te voltooi!

Gestel jy word gevra om 'n taak te doen oor:

Ons land se kulture en hoe hulle onderling verskil

Eers deel jy jou taak in verskillende afdelings in:
i) Die basiese kultuurgroepe
ii) Waar elkeen van hulle vandaan kom
iii) Hul kosse
iv) Onderskeie godsdienste
v) Eiesoortige huise
vi) Kuns, vlyt en daaglikse lewenswyse

Dan sit jy by elke afdeling die vleis aan die beendere...

i) DIE VIER BASIESE KULTUURGROEPE IN SUID-AFRIKA:

1) Die San (Boesmans) van die Kalahari (deel van die sogenaamde Khoisan, maar die Khoi of Hottentotte bestaan nie meer as 'n wesentlike of selfstandige groep in Suid-Afrika nie. Ook die San het gekwyn tot slegs tienduisende, maar aangesien die hele Suid-Afrika voorheen aan hule behoort het, is dit net billik dat ín mens hulle hul volwaardige plek in sů ín indeling sal gun.).
2) Die swart bevolkingsgroepe.
3) Die IndiŽrbevolking, hoofsaaklik van KwaZulu-Natal.
4) Die blankes en ander Westers georiŽnteerde groepe (soos die Kaapse Kleurlinge -- maar nie die Kaapse Maleiers nie, wat as Moslems eerder Midde-Oosters georiŽnteerd is).

'n Aantal van die  bladsye op Mieliestronk se webwerf en sy CD-ROM kan jou nou verder in hierdie verband help.
Vir omvattende inligting oor die San van die Kalahari kyk byvoorbeeld by:
san.html

ii) HERKOMSTE VAN DIE VERSKILLENDE KULTUURGROEPE IN SUID-AFRIKA:

1) San: Kyk weer by: san.html
2) Swartmense: Kyk onderafdelings Nguni, Sotho, Venda en Tsonga onderaan hierdie webbladsy: nigerkongo.html
3) IndiŽrs: Nasate van werkers wat uit IndiŽ ingevoer is om op die Natalse suikerplantasies te werk: indiers.html 
4) Blankes en Kleurlinge: Die blankes is veral die nasate van Hollandse, Duitse, Franse en Engelse immigrante uit Europa sedert 1652 toe Jan van Riebeeck 'n verversingspos aan die Kaap gestig het. Die Kleurlinge is grotendeels 'n vermenging van blankes, Khoikhoi (Hottentotte) en slawe uit die Ooste, Madagaskar en elders in Afrika: bruinmense.html

iii) KOSSE:
Vir inligting oor watter kosse (stapelvoedsels) oorheersend is in al die verskillende kulture kyk by: stapelkos.html

iv) GELOWE:
Vir inligting oor die verskillende geloofsgroepe in Suid-Afrika kyk by: godsdienste.html
A) Nou kan 'n mens sonder vrees vir teenspraak sÍ die meeste lede van die IndiŽrbevolking is aanhangers van die HindoeÔsme, die Boeddhisme en die Islam (Moslems).
B) Baie swartmense gaan vandag deur as Christene, maar hul beweerde Christenskap is dikwels sterk vermeng met die tradisionele Afrika-godsdienste -- waaroor ook breedvoeriger vertel word op:sangomas.html
C) Die meeste blankes en ander Westers georiŽnteerdes gaan deur as Christene (of gee voor om Christene te wees)
D) Die San van die Kalahari het 'n interessante eie godsdienssiening waaroor breedvoerig vertel word in 'n onderafdeling iewers op die volgende webblad: khoisan.html

v) HUISE:
 
Vir verskillende tradisionele soorte huise van die San (grasmatte), swartmense (rondawel-hutte) en blankes (bv. Kaaps-Hollandse huise) kyk by:huise.html

vi) KUNS, VLYT EN DAAGLIKSE LEWENSWYSE:
     

DIE SAN:
Vroue is die versamelaars van veldkosse. Mans maak pyle en boŽ om te jag en gebruik allerhande gifstowwe (selfs die sap van 'n sekere gogga) om aan die pyle se punte te smeer. Hul skamele tradisionele klere kom van die gebreide velle van diere. Daar is 'n groot nalatenskap van San-rotstekeninge wyd verspreid oor Suid-Afrika.
DIE SWART BEVOLKINGSGROEPE: In die tradisionele wÍreld van die swartmense wentel byna alles om die bees as die bron van rykdom en status. Mans en seuns versorg die beeste; vroue moet die grond bewerk vir die kweek van mielies of sorghum. Tradisionele wapens soos assegaaie en knopkieries is belangrik.
DIE INDIERS: Afhangende van die godsdiens wat aangehang word, kan die lewenswyse onder verskillende IndiŽrs skerp verskil. Baie IndiŽrs van uiteenlopende geloofsgroepe onderskei hulle egter as handelaars en die IndiŽrmarkte van Durban is goed bekend.
DIE BLANKES: Die verwikkelde Westerse leefwyse is so deel van ons dat niemand iets meer daaroor wys sal word as 'n mens dit hier uitspel nie. (Maar miskien kan jy probeer!)

Klik hier om terug te keer na die Laslappie-bladwyser

Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad